Manjinski i lokalni mediji kao investicija u celokupne društvene integracije

+100%-

Manjinski i lokalni mediji kao investicija u celokupne društvene integracije

 

k1-minU Novom Sadu je juče održano peto izdanje Regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima. Konferenciju su organizovali Magyar Szó, Asocijacija medija Srbije, Heror Media Pont i Giacomelli media. Ova konferencija će naredne godine prerasti u evropsku konferencijsku platformu kao rezultat uspešnog petogodišnjeg rada, jedan je od zaključaka današnjeg događaja

 

Tema jubilarnog izdanja konferencije koja se posle prošlogodišnjeg mesta održavanja u Beogradu, vratila u Novi Sad, bile su društvene integracije, u koju je postavljen fenomen zajednice. U tom kontekstu su se predstavnici državnih, pokrajinskih i lokalnih institucija i organizacija iz oblasti evrointegracija, marketinga, privrede, korporativnih i medijskih kompanija, odnosno asocijacija, zajedno sa  manjinskim i lokalnim medijima iz Srbije i regiona bavili pitanjem razumevanja identiteta, kulturepozicijom manjinskih i lokalnih medija kao protagonista novih rešenja u vreme intenzivnih promena i kreiranja novih parametara, koji čine i uređuju savremeno društvo. Centralni diskurs, kojim se ova Konferencija bavila je bilo značenje i pripadnost zajednicama.

 

k3-minSvečani ton ovogodišnjoj konferenciji pridodala je svojevrsna proslava učlanjenja dnevnog lista Magyar Szo u Evropsku asocijaciju dnevnih novina na manjinskim i regionalnim jezicima MIDAS kojoj je jedini dnevni list na mađarskom jeziku u Vojvodini pristupio u junu ove godine, na šta je upozorio član Upravnog odbora MIDAS-a Bojan Brezigar.

 

k2-min

 

Prilikom otvaranja konferencije potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević istakao da su multietničnost i multkulturalnost Vojvodine način života u svim njegovim segmentima, uključujući i informisanje, i da tu činjenicu potvrđuje postojanje stabilnog sistema materijalne podrške najvažnijim medijima na manjinskim jezicima u Pokrajini.

 

Potpredsednik Milićević je rekao da je za štampanje 22 lista na osam jezika ove godine iz pokrajinskog budžeta izdvojeno nešto više od 264 miliona dinara, što je više od 90 odsto od ukupnih izdvajanja za podršku svim medijima u pokrajini, uključujući i one na srpskom jeziku.

„Najmanje toliko će biti planirano i u budžetu za 2017. godinu, što će obezbediti stabilno i održivo finansiranje izdavača“, naglasio je potpredsednik Pokrajinske vlade dodavši da postoji svest i o tome da se značajan broj medija na manjinskim jezicima, pre svega na lokalnom nivou, nakon privatizacije našao na tržištu, i rekao da će Pokrajinska vlada izdvojiti sredstva i za projektno finansiranje ovih medija čiji je značaj u njihovim sredinama izuzetno veliki.

 

Kroz tri konferencijska panela manjinski i lokalni mediji su se posmatrali su kao izvori rešenja, u centru kojeg je pitanje sopstvenih identiteta i dijalog između njih.

 

Konferencija je odgovorila na mnoga pitanja. Konstatovano je da digitalne platforme manjinskih medija ne predstavljaju rizik od gubitka identiteta nacionalnih zajednica i da manjinski mediji imaju, pored uloge informisanja, i ulogu koja “donosi” jezik zajednice u porodicu, kao i ulogu koja povećava vidljivost nacionalne zajednice u celokupnom društvu i njenog prestiža.

k4-min

 

Kao jedan od modela novog pozicioniranja manjinskih medija označen je i model moguće saradnje više manjinskih i drugih medija prilikom pripreme većih evropskih projekata.

 

Na konferenciji je data puna podrška otvaranja manjinskih medija prema tzv. većinskim zajednicama a ukazano je i na potrebu formalizovanja rada Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i izrade strategije manjinske politike države Srbije.

 

Jedan od zaključaka ovogodišnjeg izdanja konferencije jeste i taj da tačke identifikacije pripadnika nacionalnih zajednica sa istim ne trebaju da budu u sukobu i da se mostovi izgradnje integracije novih članova društva u smislu migrantskih kretanja u Evropi trebaju zasnivati na emociji.

 

Peto izdanje Regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u koje su se uključili predstavnici naših i regionalnih medija, MIDAS-a, tima za kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture Novi Sad 2021, Privredne komore Srbije, korporativnog sektora, Olimpijskog komiteta Srbije ukazuje na to da je pravac razvoja manjinskih medija dobro zacrtan.

 

Izvor: Telegraf

 

Kategorije: Sedam dana