Konferencija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije

+100%-

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM organizuje konferenciju o sudskoj i kvazi-sudskoj primeni Zakona o zabrani diskriminacije, na kojoj će biti predstavljena Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji, koju je priredio Dr Mario Reljanovićprofesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u BeograduPredstavljanje studije će se održati  u utorak, 27. marta 2018. godine sa početkom u 12h  u Kući ljudskih prava i demokratije (velika sala), ulica Kneza Miloša 4. Konferencija se održava uz podršku Tima za ljudska prava UN Srbija.

 

Elektronsku verziju publikacije možete preuzeti na sajtu YUCOM-a.

Kategorije: