Nacionalni praznik Rusina u Srbiji

+100%-

Nacionalni praznik Rusina u Srbiji obeležava se 17. januara kao podsećanje na dan kada je 1751. godine savetnik carice Marije Terezije i administrator Kraljevsko-državnog Bačkog distrikta u Somboru Franc Jozef de Redl potpisao prvi zvanični dokument – Ugovor o naseljavanju 200 grkokatoličkih rusinskih porodica na tadašnju pustaru Veliki Krstur. Ovaj dan je već više decenija prihvaćen kao dan zvaničnog doseljavanja Rusina na ove proctor.

Kategorije: