Međunarodni dan grčkog jezika

+100%-

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana grčkog jezika Helenska fondacija za kulturu priređuje predavanje Grčki jezik – počeci, razvoj i uticaji.

 

O počecima i poreklu grčkog jezika, koji se neprekidno govori već 3400 godina, govoriće  prof. dr Aleksandar Loma sa Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta. Klasični i poklasični period razmotriće prof. dr Darko Todorović sa istog odeljenja, a o uticajima na balkanske jezike i kulture govoriće prof. dr Predrag Mutavdžić sa Odeljenja za neohelenske studije Filološkog fakulteta.

 

Predavanje će se održati danas u 19 časova u Helenskoj fondaciji za kulturu, Resavska 34.

Kategorije: Grčka zajednica