MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA, 10. DECEMBAR 2020. GODINE

+100%-

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA, 10. DECEMBAR 2020. GODINE

Povodom obeležavanja Dana ljudskih prava koji se obeležava širom sveta, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić poručuje da je taj dan prilika da se jasno pošalje poruka o značaju zajedničke borbe protiv netolerancije i ekstremizma kako bi svaki građanin i građanka imali ista prava i jednake šanse za život.

„U trenutku kada je svet izložen velikim ekonomskim i ljudskim gubicima izazvani Korona virusom i rizicima od daljih posledica po ljudsko zdravlje, moramo se podsetiti na važnost međusobne tolerancije, razumevanja i podrške najugroženijima“, rekao je Nakić. Upravo zato, prema njegovim rečima, o unapređenju ljudskih prava ne smemo govoriti samo 10. decembra, već govoriti i raditi na tome svaki dan u godini. Vlada Srbije je proteklom periodu veliki posao uradila na polju ljudskih i manjinskih prava, naročito formiranjem ministarstva koje osim u domenu nadležnosti, nosi i naziv obuhvaćen ljudskim pravima.

Savet skreće pažnju na rezultate svog dosadašnjeg rada i planova koji se realizuju u procesu ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Pristupili smo promeni u unutrašnjoj organizaciji čime bi se ojačali institucionalni kapaciteti za još veći fokus na ovu temu – stvoreni su mehanizmi unutar Saveta koji će u narednom periodu jačati institut ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa resornim ministarstvom, Koordinacionim telom za praćenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i međunarodnim institucijama.


Izvor: NS romske nacionalne manjine

Foto: upsmedia.ba