MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

+100%-

MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (eng. kratica UNESCO) proglasila je 1999. godine dan 21. veljače (februar) Međunarodnim danom materinjeg jezika koji se od naredne, 2000. godine, obilježava s ciljem unaprjeđenja, učenja i razvoja materinjeg jezika te njegovanja kulturne i jezične različitosti. Važnost toga dana potvrđena je i sljedeće godine kada je usvojena Deklaracija o kulturnoj različitosti koja, među ostalim, svakoj osobi jamči izražavanje i stvaranje djela na materinjem jeziku.

 

„Jezik je najsnažniji izraz naše potrebe za komunikacijom i odnosom, njime priopćavamo sebe te primamo u svoj život datosti svijeta u koji smo uronjeni. Poznavanje materinjeg jezika, njegovo njegovanje u školstvu, obitelji i vlastitoj zajednici, čak i kada se nalazimo u drugim govornim područjima te se služimo njima pripadajućim komunikacijskim standardima, nužno je sredstvo samorazumijevanja i obrane integriteta svakog čovjeka. Nemoguće je, naime, ono nama vlastito shvatiti i tumačiti izvan ambijenta u kojemu je isto niknulo, cvjetalo i pružilo svoje grane do nas. Koliko je to važno potvrđuju i bolna povijesna iskustva negiranja drugih naroda koja su među najvažnijim programima djelovanja imala sprječavanje prava njegovanja vlastitog jezika, znajući da njegovim negiranjem ili relativiziranjem posljedično venu i pupoljci identiteta koji, iako se još neko vrijeme čine živima, postaju neka druga biljka s koje crpe gramatiku i pravopis svoga života. Nikome se, dakle, ne smije osporiti pravo prepoznavanja i njegovanja materinjeg jezika, dok god to pravo ne predstavlja negiranje prava drugoga. Današnjim danom želimo iznova otkrivati važnost materinjeg jezika i to ne samo kao lingvističke kategorije, već kao, u našem slučaju, hrvatskog jezika koji ima svoj govorni standard, dijalekte i narječja, svoju književnost, povijesni razvoj… – riječju, ogromnu baštinu koja ga čini onime što jest. A sve dublje njegovo poznavanje pomaže nam oduševiti se odjecima koji su prisutni u našem svakidašnjem životu i kulturi.“, izjavila je povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika, 21. februarar 2022. godine, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić.Hrvatskim jezikom danas govori više od 5 milijuna govornika. Službeni je jezik Republike Hrvatske, jedan od triju službenih jezika Bosne i Hercegovine te jedan od 24 priznata jezika Europske unije. Hrvatski je jezik, također, uveden u službenu uporabu u pojedinim mjestima u Republici Srbiji u kojima Hrvati dostižu potrebnu brojnost propisanu zakonom; a o prilikama, izazovima i mogućnostima vezanima uz pravo službene uporabe hrvatskog jezika i pisma možete pročitati u Strategiji službene uporabe hrvatskog jezika i pisma u Republici Srbiji.

 

 

Izvor: HNV

Foto:HNV