Međunarodni dan Roma

+100%-

Međunarodni dan Roma

Međunarodni dan Roma

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović čestitala je 8. april, Međunarodni dan Roma svim građanima romske nacionalnosti. Ona je pozvala javnost na toleranciju i razumevanje prema najvećoj nacionalnoj manjini koja broji više od 147.000 građana Srbije.

 

Paunović je poručila da je implementacija Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja prioritet Vlade Srbije u oblasti zaštite i unapređenja njihovih prava. Usvajanjem ovog strateškog dokumenta Srbija je pokazala jasnu opredeljenost za rešavanje postojećih problema sa kojima se suočava romska zajednica.

 

Usmerena je na pet prioritene oblasti, odnosno na konkretnije rezultate u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja, stanovanja, zdravlja i socijalne zaštite. Kako je navela, taj dokument ima niz afirmativnih mera i zasnovan je na principima decentralizacije, racionalizacije, ekonomičnosti i efikasnosti.

 

Paunović je ocenila da su tim dokumentom otklonjeni nedostaci prethodne strategije, i da postoji dobar pravni osnov da se politika Vlade u oblasti inkluzije Roma i Romkinja može kvalitetno sprovoditi. Strategija je deo Akcionog plana za poglavlje 23 i zasnovana je na opredečjenju države da razvija programe unapređenja položaja Roma iskazanim u Operativnim zaključcima sa Seminara o socijalnom uključivanu Roma i Romkinja u Republici Srbiji izrađenih u dijalogu Vlade i Evropske komisije.

 

Po njenim rečima, novom strategijom poverena su veća ovlašćenja, ali odgovornost lokalnim samoupravama za sprovođenje mera koje se odnose na inkluziju Roma tamo gde su potrebe i najveće.

 

Dobre prakse u inkluziji Roma i Romkinja na lokalnom nivou kroz uvođenje mobilnih timova za inkluziju Roma prenesene su u novu strategiju i očekujemo da će zaživeti širom Srbije.

 

Ona je kazala da će taj dokument pratiti Akcioni plan za poboljšanje položaja nacionalnih manjina, sa jasno definisanim merama, aktivnostima, rokovima, odgovornim osobama i najvažnije opredeljenim sredstvima za realizaciju aktivnosti.

 

Paunović je podsetila daje u prethodnom periodu dosta učinjeno na polju inkluzije Roma, omogućeno je preko 22 000 građana romske nacionalnosti dobije lična dokumenta, smrtnost romske dece prepolovljenja je za 50 procenata u poslednjih pet godina, merama afirmativne akcije u poslednje dve godine upisano je 824 dece u srednje skole, a u visoke 383 studenata, obezbeđene su po prvi put stipendije, kako bi ta deca mogla i da završe školovanje.

 

Pitanje inkluzije Roma ne može biti stvar samo Vlade, jednog državnog organa ili lokalne samouprave, da bi se postigli trajni rezultati. Paunovićeva ukazuje da mora biti uspostavljena saradnja između svih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou koje se bave inkluzijom Roma, Nacionalnim savetom organizacijama civilnog, uz podršku međunarodnih organizacija i medija.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine obeležila je 8. april nizom aktivnosti povodom Međunarodnog dana Roma u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, državnim organima, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, međunarodnim partnerima i medijima.

 

Medjunarodni dan Roma obeležen je u Beogradu otvaranjem Izložbe fotografija pod nazivom „Usnija Redžepova – život Koštane“ u foajeu druge galerije Narodnog pozorišta i organizacijom okruglog sto na temu „Romi i Poglavlje 23“, dok je u amfiteatru na Nišavskom keju, kod spomenika Šabanu Bajramoviću u Nišu održan koncert i kulturno-umetnički program.