MINISTAR ŽIGMANOV: ROMI, POSEBNO ŽENE I DEVOJČICE, MEĐU NAJMARGINALIZOVANIJIM U SRBIJI

+100%-

MINISTAR ŽIGMANOV: ROMI, POSEBNO ŽENE I DEVOJČICE, MEĐU NAJMARGINALIZOVANIJIM U SRBIJI

Ministar Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, govorio je 9.februara 2023. godine u Beogradu na skupu „Dan otvorenih vrata“ o inkluziji Roma u društvo.

 

On je rekao da je projekat koji se sprovodi zajedno sa Fondacijom za obrazovanje Roma, izuzetno važan, budući da će doprineti zajedničkom cilju – većoj zaposlenosti, a time i boljoj inkluziji i integraciji u društvo.

 

Ministarstvo je saopštilo da je Žigmanov ukazao da su pripadnici romske nacionalne manjine, posebno žene i devojčice, kao i povratnici, „među najmarginalizovanijim društvenim grupama u Srbiji“, i da će nastaviti da podržava ovakve programe koje sprovodi Fondacija za obrazovanje Roma.


Šefica Odseka za unapređenje položaja Roma, Sofija Osmanović podnela je izveštaj o radu Ministarstva.

 

Navela je da je u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ zaposleno više od 970 Roma i drugih marginalizovanih osoba, 1.947 lica je imalo podsticaje za zapošljavanje, a u obuci protiv diskriminacije je učestvovalo više od 1.150 zdravstvenih i socijalnih radnika, članova nevladinih organizacija i nastavnika.

 

„Sprovedene su nacionalne kampanje ‘Upoznaj, ne sudi’ i ‘Osnaživanje Roma protiv diskriminacije’ i podržane su tri različite istraživačke aktivnosti za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti“, nvela je ona.

 

Više od 34.500 higijenskih i prehrambenih paketa podeljeno je za oko 14.700 porodica kao odgovor na pandemiju kovida-19, 518 porodica iz romskih naselja je dobilo tekuću vodu u svojim domovima, a tokom pandemije podršku u obrazovanju dobilo je 474 dece, rekla je Osmanović.

 

 

Izvor : danas.rs

Foto: danas.rs