MINISTARKA ČOMIĆ U POSETI NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE

+100%-

MINISTARKA ČOMIĆ U POSETI NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE

Dana 8. februara 2021. godine sedište Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu posetila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić sa svojim saradnicima. U delegaciji sa ministarkom bili su državni sekretari ministarstva Ninoslav Jovanović i Olena Papuga, kao i Ivana Antić i Aleksandra Rašković iz ministarskog kabineta. Uvaženu gošću i njene kolege dočekali su predsednica NSSNM Ljibuška Lakatoš u društvu potpredsednika saveta – Tatjane Vujačić i Zlatka Šimaka, Svetlane Zolnjan, članice Nacionalnog saveta i Izvršnog odbora NSSNM zadužene za obrazovanje kao i predsednika svih odbora – Ane Čapeljove, Ane Horvatove, Vladimira Francistija i Janka Kolarika.

Ministarka je slovački nacionalni savet posetila u okviru planiranih zvaničnih poseta svih nacionalnih saveta u tekućoj godini. Iako je ovo ministarstvo još uvek u fazi formiranja, ministarka je pokazala dobru volju da je ovo ministarstvo na raspolaganju svim nacionalnim savetima. Prioritet dijaloga sa predstavnicima NSSNM bio je predstojeći popis stanovništva, koji je odložen za oktobar ove godine zbog pandemije izazvane virusom korona. Pored lokalnih samouprava, na popisu će biti uključeni i nacionalni saveti a ministarka je prisutne ukratko upoznala sa različitim tehničkim mehanizmima koji se tiču samog popisa – od same kampanje preko popisivača do upotrebe maternjeg jezika i pisma. Takođe su se dotakli i teme predstojećih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se održati 2022. godine. Posebno su razgovarali o predstavljanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina u programu RTS-a, kao i o tome kako bi saveti bili uključeni u programski tim i kako bi mogli da predlažu sadržaj ovih emicija. Predsednica Libuška Lakatošova obavestila je goste iz ministarstva o aktivnostima nacionalnog saveta i njegovih pojedinih odbora. Takođe su se dotakli i pitanja saobraćajnih znakova ispisanih ćirilicom u opštinama u kojima je slovački jezik u službenoj upotrebi.

Izvor: NS slovačke nacionalne manjine

Foto: NS slovačke nacionalne manjine

Kategorije: Slovačka zajednica