MINISTARKA GORDANA ČOMIĆ U POSETI NACIONALNOG SAVETA ČEHA

+100%-

MINISTARKA GORDANA ČOMIĆ U POSETI NACIONALNOG SAVETA ČEHA

Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine pripala je čast da u svojim  prostorijama ugosti delegaciju novoformiranog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na čelu sa ministarkom gospođom Gordanom Čomić.

Poseta je realizovana 12.02.2021. godine a delegaciju Ministarstva činili su: gospođa Gordana Čomić, ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gospođa Olena Papuga , državna sekretarka, gospođa
Ivana Antić, pomoćnica ministra i gospođa Aleksandra Rašković, šefica kabineta ministra.

Ispred domaćina, Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, goste je pozdravila gospođa Ljiljana Stehlik, predsednica Nacionalnog saveta Čeha. U svom izlaganju predstavila je češku zajednicu u Srbiji i ciljeve Nacionalnog saveta. Podsetila je na odlične odnose češke zajednice sa većinskim srpskim stanovništvom kao i pripadnicima ostalih nacionalnih zajednica. Pomenula je i predstojeći popis stanovništva u Srbiji kao i važnost slobodnog izjašnjavanja o pripadnosti. Predsednik Izvršnog odbora gospodin Šiman Irović izneo je podatke o aktivnostima Saveta kao i predstojećim dešavanjima. Potpredsednik Saveta, gospodin Štefan Klepaček, pozdravio je tradicionalno dobru saradnju Saveta sa nadležnim institucijama i istakao da je upravo to dodatni motiv za još veće angažovanje na dobrobit češke zajednice.

Ministarka Čomić je u svom izlaganju istakla je da će uloga Ministarsta biti da omogući prisustvo manjina u javnom servisu RTS, posebno u periodu pred popis stanovništva. Istakla je značaj rezultata popisa za sprovođenje dalje
politike prema nacionalnim manjinama. Takođe je izrazila svoje zadovoljstvo brojnim aktivnostima Nacionalnog saveta Čeha.

 

Izvor: Nacionalni savet Čeha

Foto: Nacionalni savet Čeha