MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA: VAŽNO JE NEGOVATI MATERNJI JEZIK SVIH NARODA

+100%-

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA: VAŽNO JE NEGOVATI MATERNJI JEZIK SVIH NARODA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 21. februara 2023. godine, na Međunarodni dan maternjeg jezika ukazalo na važnost negovanja maternjeg jezika kako većinskog naroda, tako i jezika nacionalnih manjina.

 

Srbija je 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope, a ratifikacijom tog dokumenta Srbija se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na teritoriji Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva. Kako se ističe, manjinski jezici se koriste u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.

 

Srbija obezbeđuje, osim na srpskom jeziku, celokupno obrazovanje na maternjem jeziku na još osam jezika: albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.

 

 

Osim toga, još osam jezika se izučava u okviru nastavnog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture: bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezik.

 

 

Izvor: danas.rs

Foto: danas.rs