Mirović primio predsednika Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine

+100%-

Mirović primio predsednika Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine

 
Dana 20. februara u Pokrajinskoj vladi održan je sastanak predsednika pokrajinske Vlade Igora Mirovića i predsednika Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine Vasiliosa Provelegiosa.

 

Tom prilikom je predsednik Vlade ponovio da pitanja očuvanja identiteta i unapređenje položaja nacionalnih manjina u Vojvodini, zajedno sa grčkom, zauzimaju visoko mesto u politici Pokrajinske vlade.

 

Mirović je istakao da se zajednički radi na stvaranju što boljih uslova značajnih za život i rad svih pripadnika nacionalnih manjina u našoj pokrajini. Imajući u vidu istorijsku osnovu koju imamo, predsednik Pokrajinske vlade istakao je da postoji značajan prostor u budućnosti za stvaranje mostova na planu, ne samo privredne i turističke, već i kulturne i univerzitetske saradnje AP Vojvodine i Grčke.

 

Predsednik Mirović je rekao da je kroz angažovaniji odnos naših opština, i pokrajina, moguće ostvarite jače povezivanje i praviti mostove saradnje, te realizovati programe koji će posebno biti važni i korisni za studente, mlade naučnike, istraživače i poslovne ljude.

 

Provelegios je istakao da je zadovoljan kako država Srbija postojećim propisima garantuje prava pripadnicima nacionalnih manjina, koji u njoj žive, u cilju očuvanja njihovih običaja, kulture, jezika i informisanja. On je naveo da bi za grčku nacionalnu manjinu, koja uspešno rešava modele svog organizovanja u Srbiji, u budućnosti posebno značajna podrška Pokrajine bila na planu povezivanja u oblasti kulture. U toku je rad na projektu sa ciljem da dvanaest grčkih regija bude predstavljeno u Srbiji u periodu od godinu dana, a isto tako i srpske oblasti u Grčkoj.

 

U ovom susretu, jedan od predloga bio je i da se kroz aktivnosti Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine, koje su u ovom trenutku usmerene na kulturnu promociju, most saradnje ostvari između Novog Sada i Soluna, gradova koji zauzimaju drugo mesto po veličini u Srbiji i Grčkoj, a isto tako predstavljaju mesta bogatog kulturnog i istorijskog nasleđa.

 

Izvor: Pokrajinska vlada