Mišljenje YUCOM-a

+100%-

 

Mišljenje Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

 

OCD MIŠLJENJE – NACRT ZAKONA

 

 

Kategorije: Poglavlje 23