Na čelu Nacionalnog saveta Rusina Boris Sakač

+100%-

U Domu kulture u Ruskom Krsturu 28. novembra održana je konstitutivna sednica novog saziva Nacionalnog saveta Rusina.

 

U novom sazivu našlo se devetnaest članova koji su na neposrednim izborima održanim 4. novembra birani na šest lista, a za predsednika Saveta izabran je Borislav Sakač. Za Sakača je glasalo 15 članova, dok je 4 članova bilo protiv.

 

Foto: Ruske slovo