Nacionalna vijeća tretirati kao legitimne partnere

+100%-

Nacionalna vijeća tretirati kao legitimne partnere

 

Na sastanku predstavnika nacionalnih manjina sa ministrom Brankom Ružićem u Beogradu održanog 25.7. predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin je istakao potrebu da se ubuduće nacionalna vijeća tretiraju kao legalan i legitiman partner i da se prijedlozi manjinskih predstavnika ugrade u oba zakona koja regulišu manjinsko pitanje.

 

“Prijedloge nacionalnih vijeća također, neophodno je ugraditi u Akcioni plan za manjine i jasno utvrditi merljive pokazatelje za praćenje realizacije Akcionog plana. Kada se tiče Bošnjaka konkretno, da se u Akcioni plan za manjine, uvrste obaveze države da riješi pitanje nestalih Bošnjaka, masovne otmice i druge zločine počinjene nad Bošnjacima u Sandžaku iz 90-tih i da se predvidi uspostavljanje institucija i mehanizama kako se to nikada više ne bi ponovilo”,  naglasio je predsjednik Ugljanin.

 

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće