Nacionalni savet Bugara za 30 projekata izdvojio 2,1 milion dinara

+100%-

Nacionalni savet Bugara za 30 projekata izdvojio 2,1 milion dinara

Predsednik Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji Vladimir Zaharijev i predstavnici tri udruženja potpisali su u Nišu ugovore o realizaciji pet projekata koji imaju za cilj očuvanje maternjeg jezika i kulture među pripadnicima bugarske nacionalne manjine u Srbiji, kao i njihovu bolju informisanost i obrazovanje.

Bela crta

zaharijevUgovore su potpisali udruženje „Balkan“, rodno udruženje „Caribord“ i udruženje srpsko-bugarskog prijateljstva „Rila“. Zaharijev je kazao da će putem konkursa Nacionalnog saveta Bugara koji je završen 1. novembra biti finansirano 30 projekata sa područja čitave Srbije.

Bela crta

– Za finansiranje projekata obezbeđeno je 2.100.000 dinara. Do kraja nedelje imaćemo potpisane ugovore o realizaciji svih projekata, a udruženja će ova sredstva dobiti do kraja godine. Do marta naredne godine udruženja će morati da realizuju projekte – rekao je Zaharijev nakon potpisivanja ugovora.

Bela crta

On je naveo da je novac za projekte raspodeljen na gradove i opštine srazmerno broju građana koji su se na poslednjem popisu izjasnili kao pripadnici bugarske nacionalne manjine.

Bela crta

Zaharijev je dodao da će po 700.000 dinara dobiti udruženja registrovana u Dimitrovgradu i Bosilegradu, a 700.000 dinara udruženja registrovana u drugim opštinama i gradovima na području naše zemlje.

Bela crta

Na poslednjem popisu nešto više od 18.000 građana Srbije izjasnilo se da pripada bugarskoj nacionalnoj manjini.

Bela crta

Kategorije: Arhiva, Bugarska zajednica