NACIONALNOM SAVETU DODELJENA SREDSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

+100%-

NACIONALNOM SAVETU DODELJENA SREDSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Između ostalog, na sastanku, su pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš i predsednika Nacionalnog saveta mr Mihael Plac potpisali ugovore o dodeli novčanih sredstava Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine za finansiranje stalnih troškova i redovne delatnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.


Tom prilikom Plac je istakao da su ova sredstva, uz sredstva koja se dobijaju preko Ministarstva za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog, od presudnog značaja za rad i funkcionisanje saveta. No, uz racionalno i domaćinsko poslovanje, svake godine se od ovih sredstava finasira i veliki broj aktivnosti i realizacija projekata udruženja, fondacija i organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom, kulturom i tradicijom.

 

Izvor: Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine
Foto: isabajickula.org