Nada za obrazovanje nacionalnih manjina

+100%-

Nada za obrazovanje nacionalnih manjina

Na Korporativnoj konferenciji u organizaciji Evropskog pokreta Srbije, sa temom obrazovanje u Srbiji – poslovi za budućnost Evropski modeli, održane 12. aprila u prostorijama Aerokluba u Beogradu, govorilo se o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru, uz poseban osvrt na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju na teritoriji Srbije.

 

Na konferenciji su učestvovali predstavnici ambasada, Ministarstva prosvete, Privredne komore Srbije, privrednih komora drugih zemalja, domaćih i inostranih kompanija iz sistema dualnog obrazovanja, telekomunikacija i ljudskih resursa. Konferencija je organizovana uz podršku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, ambasada Nemačke, Austrije i Švajcarske, Ministarstva prosvete, Privredne komore Srbije, Nemačke i Austrije.

 

Uvodni govor održala je predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, gde je iznela izveštaj o reformi školstva u Srbiji kao jedan od glavnih prioriteta, sa akcentom na digitalizaciji. Pre par godina dr Hristos Aleksopulos, tada aktuelni predsednik Saveta Grčke nacionalne manjine, a sada člana Upravnog odbora Mreže evropskog pokreta, izneo je predlog da je neophodna digitalizacija udžbenika svih nacionalnih manjina kako bi se rešio problem nedostatka udžbenika na koji su mu ukazivali i članovi ostalih Saveta manjina u Srbiji. Kao rešenje je izneo da svaki učenik nacionalne manjine treba da ima tablet na kom bi se nalazili svi neophodni udžbenici na adekvatnim jezicima manjina.

 

Predsednica Vlade je u razgovoru sa dr Hristosom Aleksopulosom potvrdila da su preduzete mere oko digitalizacije udžbenika za nacionalne manjine koje žive u Srbiji i da se u procesu reforme obrazovanja i tekako mislilo na potrebe nacionalnih manjina u Srbiji.

Kategorije: Grčka zajednica