Nagradni konkurs za idejno grafičko rješenje plakata

+100%-

Nagradni konkurs za idejno grafičko rješenje plakata

 

Bošnjačko nacionalno vijeće u cilju afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka raspisuje

Nagradni konkurs za idejno grafičko rješenje plakata kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku.

 

Osnovni cilj konkursa je da mladi svojom domišljatošću i originalnošću i to sa elementima koji oni smatraju odgovarajućim, na jednom plakatu prikažu sadržaje kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku.

 

PROPOZICIJE KONKURSA:

PRAVO UČEŠĆA: mladi uzrasta od 14 do 35 godina

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA: od 15. juna do 31. jula 2017. godine

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLAKATA: Format mora biti od B3 do B1 ili od A3 do A1. Odabrati format po želji. Color CMYK ili color RGB fajl. Rezolucija minimum 300dpi. Plakat treba biti snimljen kao vektor (AI (compatibility CS), CDR (compatibility 14.0), EPS (samo ilustrator compatibility ilustrator CS)) ili kao slika (TIFF, JPG, PSD (compatibility CS) ili PDF (compatibility acrobat 6.0). Uz vektor fajl treba dostaviti sve elemente sadržane na plakatu (slike, fontove i sl.). Ako se arhivira kao PSD fajl poslati ga rasčlanjen u lejere. Potrebno je priložiti fontove uz arhivirani fajl. Ako postoje neke (idejne) posebne tehničke karakteristike u načinu štampe obavezno navesti u posebnom lejeru idejnog rješenja ili pratećem fajlu, koji treba biti snimljen kao slika ili word dokument.

 

SADRŽAJ PLAKATA: Na plakatu mora biti sadržaj kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku na kreativan i originalan način. Na plakatu mogu biti nacionalni simboli Bošnjaka Sandžaka kao i mjesta, ljudi, događaji, kulturne i ostale društvene pojave kojim se afirmiše nacionalni identitet Bošnjaka Sandžaka.

 

DOSTAVA PLAKATA ZA KONKURS:

 Plakat se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.

  • Plakat na kompakt disku možete poslati poštom ili dostaviti lično u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru (ul. 28. novembra bb) svakog radnog dana od 9 do 16 sati,
  • Plakat možete poslati i na e-mail konkurs@bnv.org.rs
  • Uz poslati plakat potrebno je dostaviti i sljedeće podatke: naziv plakata, ime i prezime autora, mjesto prebivališta, datum i godinu rođenja autora plakata, kao i kontakt telefon i email adresu.
  • Također, uz plakat potrebno je dostaviti i kratko objašnjenje plakata, odnosno NA KOJI NAČIN plakat AFIRMIŠE BOŠNJAČKI NACIONALNI IDENTITET U SANDŽAKU. Objašnjenje ne treba biti duže od tri rečenice.
  • Jedan autor na konkursu može učestvovati najviše sa tri plakata.
  • Ako dostavljeni plakat zadovoljava uslove konkursa, autor će biti obaviješten o tome putem telefona/e-maila.

 

TOK I ZATVARANJE KONKURSA:

 Plakati se mogu slati od 15. juna do 31. jula 2017. godine.

  • Bošnjačko nacionalno vijeće, u svojstvu organizatora, zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati plakat za koji smatra da tehnički ili sadržajno ne zadovoljava minimum kriterijuma određenih propozicijama konkursa.
  • Bošnjačko nacionalno vijeće neće primati plakate uvredljivog sadržaja.
  • Posljednji rok za dostavu plakata na konkurs je 31. jul u 23:59h.