Naiva iz Kovačice u Bratislavi

+100%-

Naiva iz Kovačice u Bratislavi

Galeriji slovačkog Ministarstva kulture u Bratislavi do 20. decembra ljubitelji umetnosti imaju retku priliku da na reprezentativnoj, do sada najvećoj izložbi u Slovačkoj upoznaju celovito naivno slikarstvo svoje manjine u Srbiji, slike vojvodjanskih Slovaka na izložbi Kovačica mekasvetskog naivnog slikarstva.

Bela crta

„Ovo je najveća izložba našeg naivnog slikarstva u Slovačkoj. Sadrži 157 slika, 10 šamlica i 15 oslikanih tikvi 63 autora“, kazao je na otvaranju izložbe 3. decembra osnivač Galerija Babka iz Kovačice koja naredne godine obeležava četvrt veka postojanja.

Bela crta

Ova reprezentativna izložba obuhvatila je sve generacije vojvodjanskih naivnih slikara iz slovačke manjine, od najstarijeg Vladimira Boboša (1906 – 1978) preko u Slovačkoj najpopularnijih naivaca iz Kovačice, Martina Jonaša i Zuzane Halupove, do najmladje generacije koju predstavlja tek 23-godišnja Sanja Stvorcova. Na otvaranju izložbe najstariju generaciju došao je da predstavi Jan Bačur, Srednju Pavel Hajko, a najmladju Mihal Hraško koji u okviru izložbe imaju i svoja pojedinačna predstavljanja.

Bela crta

Slike, šamlice i tikve prati i bogata hronika Jana Bačura 30 knjiga hronika naivnog slikarstva u Kovačici u kojima se po rečima Babke može pratiti radjanje misli i predstave prenete kasnije na platno ili predmet. „Izložba predstavlja promociju slovačkog naivnog slikarstva kao elementa nematerijalne kulturne baštine Srbije u Slovačkoj, a istovremeno afirmaciju slovačke nacionalne zajednice koja živi u Srbiji, a sa kojom je Srbija izgradila odnos koji po obostranoj proceni prevazilazi opšte prihvaćene standarde“, kazao je počasni pokrovitelj izložbe, ambassador Srbije u Bratislavi, Šani Dermaku.

Bela crta

Ambasador je podsetio da je naivno slikarstvo vojvodjanskih Slovaka uvršćeno u nacionalnu nematerijalnu kulturnu baštinu Srbije, a da je želja da sledeći korak bude upis u svetsku baštinu pod zaštitom UNESKO. Opus sva 63 umetnika predstavljena na izložbi uvršćen je u prvu multimedijsku enciklopediju naivnog slikarstva  Vojvodjanskih Slovaka na slovačkom jeziku koja je objavljena prošle godine.

Bela crta