„NASLIĐE NAŠIH PRIDAKA“ PREDSTAVA AKUD-a „BUNJEVKA“ SUBOTICA

+100%-

„NASLIĐE NAŠIH PRIDAKA“ PREDSTAVA AKUD-a „BUNJEVKA“ SUBOTICA

Amaterska dramska grupa Kulturno-umitničkog društva „Bunjevka“ izvela je 11. oktobra premijeru nove pridstave – „Nasliđe naši pridaka“.

Rič je o pridstavi koja je u stvari nastavak prithodne „Zemlja naši pradidova“, a donosi prikaz dešavanja u bunjevačkoj zajednici sedamdeseti godina dvadesetog vika.

Kroz ljubavnu priču dvoje mladi, koja ima srićan kraj, vide se društveno-socijalne prilike pomenutog perioda koje svoje korene vuku od ranije, tačnije od Velike narodne skupštine, Trijanonskog sporazuma, Dekreta iz 1945. Nuz to, prikazuje i ne tako ritko viđene situacije kad se u ljubavi nađu dvi strane, jedna koja stiže iz tradicionalne i patrijarhalne porodice, a druga iz savrimenije.

Izvor: NS bunjevačke nacionalne manjine

Foto: NS bunjevačke nacionalne manjine