Nastava na bosanskom jeziku bez blokada

+100%-

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću danas je održana konferencija za medije na temu Nastava na bosanskom jeziku u Sandžaku – dosadašnja iskustva i izazovi o kojoj je govorio potpredsjednik Vijeća, Esad Džudžo.

 

„Osnovna tema o kojoj želim da govorim je predstojeći upis u osnovne i srednje škole koji je prvog aprila, ali takođe i upis djece u predškolski pripremni program koji teče istom ili sličnom procedurom. Jedna od dosadašnjih praksi je da se roditelji koji upisuju svoju djecu u škole izjasne na kojem će jeziku njihova djeca pohađati nastavu, naš je cilj da već od sljedeće godine, olakšamo roditeljima tako što će upisivanjem svoje djece, po automatizmu na osnovu njihove nacionalne pripadnosti, pohađati nastavu na bosanskom jeziku. Moram da naglasim da nam je trenutni fokus i na osnaživanju i uvođenju novih studijskih programa na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, insistiramo na otvaranju posebnog departmana na univerzitetu sa pet studijskih programa bosanskog jezika i književnosti, historije, muzičke kulture, likovne kulture i program za vaspitače“.

 

Implementacija nastave na bosanskom jeziku počela je 2013. godine kada se uključilo četiri hiljade osamdeset i osam učenika, da bi u tekućoj 2017/2018. godini nastavu na bosanskom jeziku pohađalo petnaest hiljada petsto trideset i šest učenika u osnovnim i srednjim pazarskim, tutinskim i sjeničkim školama, što daje broj od šesto sedamdeset i šest odjeljenja bošnjačke djece.

 

U Prijepolju je u svim školama, nastava na bosanskom jeziku sa elementima nacionalne kulture, počela ove školske godine, kao i u tri škole u Priboju. Već sljedeće godine u prijepoljskim školama počinje cjelokupni nastavni programom na bosanskom jeziku. U upotrebi je do sada dvjesta četrdeset i jedan udžbenik na bosanskom jeziku a u procesu izrade su još pedeset i dva nedostajuća udžbenika. Do sada je od postojećih udžbenika odobreno dvadeset i šest, dok su kod ostalih udžbenika sporni sadržaji koji sadrže između ostalih pojmova, pojmove bosančice i Sandžaka.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica