Navi Pilaj: Za ljudska prava ne treba novac

+100%-

Navi Pilaj: Za ljudska prava ne treba novac

Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pilaj apelovala je na Vladu Srbije da precizira svoje prioritete u zaštiti ljudskih prava u skladu s preporukama svetske organizacije.

white

Pilaj je rekla da je Savet UN za ljudska prava u svom periodičnom izveštaju u januaru ocenio da je Srbija napravila napredak u toj oblasti.

white
 „Zemlja je uspostavila zakonodavni okvir za zaštitu ljudskih prava, poput zakona o zaštitniku građana, zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti, izmena krivičnog zakonika kojima je uvedeno krivično delo zločina iz mržnje, a i ohrabrujuće je što su po prvi put u parlamentu trećina poslanika žene„, rekla je Pilaj.
white

Ona je pozdravila napredak u izradi Stategije za borbu protiv diskriminacije i u reformi pravosuđa. Pohvalila je rad i istakla da su efikasni i poštovani zaštitnik građana Saša Janković i poverenica za zaštiti ravnopravnosti Nevena Petrušić.

white

Pilaj se osvrnula na oblasti položaja Roma i LGBT populacije i istakla da u nekim oblastima nedostatak novca nije prepreka, jer je dovoljno da ljudi koji su na značajnim funkcijama promovišu značaj poštovanja ljudskih prava.

white

U razgovorima o položaju Roma važne su četiri oblasti u kojima je neophodno ostvariti napredak. Mora se unaprediti njihov položaj u zdravstvu, obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju„, rekla je Pilaj.

white

Ona je pozdravila razumevanje predsednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi s održavanjem Parade ponosa i u preuzimanju vodeće uloge u smanjenju nasilja.

white

Pilaj je u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji u okviru koje je boravila i na Kosovu.

white

Boravim u Srbiji u važnom trenutku za zemlju, u trenutku kada posle dve godine ratova koji su loše uticali na reputaciju i razvoj države, niz napredaka bude optimizam u vezi sa budućnosti Srbije i regiona„, rekla je Pilaj.

white

Izvor: VESTI

Kategorije: Sedam dana