Nedostaju udžbenici za nacionalne manjine

+100%-

Nedostaju udžbenici za nacionalne manjine

Udžbenici za osnovnu i srednju školu na jezicima nacionalnih manjina koštaju isto koliko i udžbenici na srpskom jeziku, ali je problem sa njima što ih nema dovoljno. Nastavnici prave skripte, a deca uče iz beležaka.

 

Klaudija Gubić Šelken, direktorka Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Subotici, ističe da je nabavka prepuštena roditeljima, a škola dvema knjižarama daje spisak knjiga koje su potrebne.

 

– U poslednjih nekoliko godina moguće je udžbenike nasleđivati i učenici ih pozajmljuju ili kupuju polovne knjige. Udžbenike na mađarskom jeziku štampaju samo Zavod za udžbenike, „Kreativna knjiga“ i, za poneke predmete, „Klet“ – rekla je Klaudija Gubić Šelken.

 

Kada je reč o nastavi na hrvatskom jeziku, Darko Sarić Lukendić, predsednik Izvršnog odbora Hratskog nacionalnog vijeća, kaže da je sada kompletiran udžbenički program za osnovnu školu, a reč je o knjigama koje su prevedene sa srpskog jezika, što je većim delom finansirala Republika Hrvatska, a delom i Srbija.

 

Međutim, đaci koji koji uče na hrvatskom jeziku u nešto su povoljnijem položaju jer im udžbenike obezbeđuje Hrvatsko nacionalno vijeće iz svog budžeta. U generaciji ima 35 do 40 učenika koji uče na hrvatskom jeziku, i za sve njih udžbenike daje HNV.

Kategorije: Izdvajamo