Nedostajući udžbenici spremni za školsku 2018/2019. godinu

+100%-

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Esad Džudžo, sastao se danas sa ministrom prosvjete Mladenom Šarčevićem, predstavnicima Zavoda za unaprjeđivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) i Zavoda za udžbenike zajedno sa predstavnicima albanskog, mađarskog, slovačkog, rumunskog, hrvatskog i rusinskog manjinskog savjeta gdje se razgovaralo o nedostajućim udžbenicima manjinskih naroda koji imaju cjelokupnu nastavu na svom maternjem jeziku.

 

U toku sastanka predstavnika sedam manjinskih naroda sa ministrom prosvjete, postignut je dogovor o novim rokovima za izradu nedostajućih udžbenika kao i o usklađivanju rukopisa udžbenika u skladu sa revizijom nastavnih programa, odnosno programa nastave i učenja sa ishodima i standardima.

 

Pored današnje teme razgovaralo se i o standardima postignuća učenika za bosanski jezik, za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja, o potpisivanju Memoranduma o izradi nedostajućih udžbenika u nastavi na bos jeziku za srednju školu ali i o skorom usvajanju novog Zakona o udžbenicima.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica