Neophodna revizija Akcionog plana za manjine i nacrta manjinskih zakona

+100%-

Neophodna revizija Akcionog plana za manjine i nacrta manjinskih zakona

 

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin je govoreći o položaju i perspektivi Bošnjaka upoznao javnost o problemima sa kojima se Bošnjaci suočavaju u procesu Evropskih integracija Srbije.

 

Akcionim planom za manjine nisu definisane obaveze države Srbije da riješi probleme i pitanja koji ugrožavaju vitalne interese Bošnjaka.

 

Prijedlozi bošnjačkih predstavnika u procesu izrade Akcionog plana za manjine su ignorisani uključujući i 498 pisanih prijedloga i preporuka za izmjenu nacrta Akcionog plana u procesu javne rasprave.

 

Akcioni plan za manjine nije razmatran niti usvojen na Savjetu Republike Srbije za nacionalne manjine.

 

Vlada Republike Srbije je 3. marta 2016. godine predala Evropskoj uniji Akcioni plan za manjine koji nema podršku manjina i nema potreban legitimitet.

 

Predsjednik Vijeća je pozvao Vladu Republike Srbije da pokrene postupak za reviziju Akcionog plana za manjine i nacrte manjinskih zakona kako bi se konačno omogućilo legitimnim predstavnicima manjina da aktivno učestvuju u izradi ovih dokumenata od kojih će zavisiti kvalitet njihovog života.

 

U tom kontekstu, predsjednik Ugljanin je citirao i stav predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera koji kaže: „da nacionalna vijeća trebaju da igraju ključnu ulogu u izradi, implementaciji i monitoringu Akcionog plana za manjine”.

 

Izvor: BNV