Obaveštenje za visokoobrazovne Rome i Romkinje

+100%-

Obaveštenje za visokoobrazovne Rome i Romkinje

 

Pozivaju se svi visokoobrazovani pripadnici romske nacionalne manjine do 30. godina starosti, da se jave Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine zbog obavljanja stručne prakse u javnim ustanovama u Republici Srbiji.

 

Nacionalni savet romske nacionalne manjine u pregovorima je sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, oko angažovanja više od 70 viosokoobrazovnih pripadnika romske zajednice, kroz konkurs za stručnu praksu. Izvođenje stručne prakse otpočeće odmah nakon potpisivanja Protokola o zajedničkom delovanju, između Ministarstva, NSZ-a i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

 

Kako bismo kreirali bazu podataka i na vreme ustanovili tačan broj pripadnika romske zajednice sa stečenom diplomom visoke škole ili fakulteta, pozivamo sve Rome i Romkinje iz Srbije koji ispunjavanju kriterijume, da se jave najkasnije do 19. februara putem e-maila: mediasluzba@romskinacionalnisavet.org.rs i tom prilikom pošalju skeniranu potvrdu o prijavi na evidenciji za zapošljavanje.

 

Izvor: Nacionalni savet romske nacionalne manjine