OBEZBIJEDITI DJELOTVORNO UČEŠĆE BOŠNJAKA U JAVNOM ŽIVOTU

+100%-

OBEZBIJEDITI DJELOTVORNO UČEŠĆE BOŠNJAKA U JAVNOM ŽIVOTU

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić prisustvovala 31. marta 2021. godine sjednici Republičkog savjeta za nacionalne manjine koji čine predstavnici državnih institucija i svi predsjednici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina u Srbiji.


Predsjednica BNV je na sastanku naglasila da je potrebno obezbijediti djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu i to naročito kroz zapošljavanje u pravosudnim i organima sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku, u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva.


Također, dr. Curić je na sastanku istakla i probleme i neravnopravnost sa kojima se suočavaju nacionalna vijeća koja imaju sjedišta van teritorije AP Vojvodine.


Nacionalna vijeća nacionalnih manjina sa sjedištem na teritoriji Vojvodine imaju obezbijeđeno finansiranje od lokalnih i republičkih ali i pokrajinskih vlasti što automatski sva ostala nacionalna vijeća stavlja u neravnopravan položaj u sferi finansiranja.


Nacionalna vijeća i pripadnici nacionalnih manjina koji žive van Vojvodine se suočavaju sa problemima ostvarivanja svojih prava jer ne postoji srednji nivo vlasti niti kultura poštovanja manjinskih prava kakva postoji u multinacionalnoj Vojvodini više od sedam decenija.


Bošnjačko nacionalno vijeće je u naročito nepovoljnom položaju u odnosu na sva ostala nacionalna vijeća u pogledu ostvarivanja prava Bošnjaka imajući u vidu odnos države Srbije prema Bošnjacima posljednjih trideset godina.


Predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina su na sjednici istakli probleme u izmjenama i dopunama Zakona o kulturi koji su protivustavni i kojima se oduzimaju ranije stečena prava nacionalnih manjina.

Na sjednici Republičkog savjeta za nacionalne manjine, predsjedavajuća Ana Brnabić je obavijestila prisutne da se popis stanovništva u Srbiji odlaže za oktobar 2022 godine.


 

Izvor: BNV

Foto: BNV