Obnova nemačke kulture

+100%-

Obnova nemačke kulture

 

Nemački narodni savez, nepolitička organizacija nemačke manjine u Srbiji sa sedištem u Subotici, uspostavila je saradnju sa gradom Zrenjaninom, gde je 5. jula formirana podružnica a uskoro se planira otvaranje kancelarije.

 

Tim povodom u Zrenjaninu je boravio predsednik organizacije Rudolf Vajs sa saradnicima, a u gradskoj kući je održana promocija aktivnosti i kulturnih sadržaja koje će ova organizacija organizovati.

 

– Početak saradnje označiće kultura, ideja je da se organizuje besplatna škola nemačkog jezika, organizuju izložbe i predstave aktivnosti nemačke manjine u našem gradu. Ono što mi očekujemo jeste otvaranje vrata za naša udruženja i sam grad kod predstavnika državnih institucija u Nemačkoj, što se u Subotici pokazalo kao aktivnost koju ovaj savez organizuje, naveo je pomoćnik gradonačelnik Saša Santovac. Nemački narodni savez posrednik je i u komunikaciji sa svim narodima u Srbiji, a pruža i praktičnu podršku građanima u administrativnim poslovima.

 

– Zrenjanin bi trebalo da vrati poziciju kulturnog centra Nemaca u Banatu. Dalje, mi smo tu da pomognemo kod aktuelnih tema, a sada je to tema jednokratne pomoći koju je odobrila Nemačka Vlada u visini od 2.500 evra za svakog pripadnika nemačke zajednice koji je stradao po osnovu svog porekla nakon drugog svetskog rata, a bio je na prisilnom radu ili logoru. Rok za predaju zahteva je 31. decembar ove godine. Naša podružnica će pomagati da se popune formulari, naveo je Rudolf Vajs.

 

Prema njegovim rečima, jezik ne sme biti prepreka za potomke Nemaca u Banatu prilikom ostvarivanja njihovih prava i tu će ovo udruženje pomoći.

 

– Bavimo se i temama koje tište našu zajednicu, povraćaj oduzete imovine našim građanima i tu smo pomagali da ljudi dobiju informacije o rokovima i katastrima, sada pomažemo oko dodele i popunjavanja formulara za potomke stradalih civila posle drugog svetskog rata. Uspostavljamo mostove i pažljivo slušamo nemačku zajednicu u Srbiji i pomažemo oko životnih tema, navodi Rudolf Vajs. Prema njegovim rečima, teme kojima se ovo udruženje bavi su i stanje nemačkih grobalja, spomenika, kapela i crkava.

 

Izvor: Danas