OBNOVA RAZORENE CRKVE ARAČA U ATARU IZMEĐU NOVOG BEČEJA I NOVOG MILOŠEVA

+100%-

OBNOVA RAZORENE CRKVE ARAČA U ATARU IZMEĐU NOVOG BEČEJA I NOVOG MILOŠEVA

Aračka crkva nalazi se u ataru između Novog Bečeja i Novog Miloševa. U istorijskim izvorima ne postoje podaci koji pouzdano utvđuju vreme njenog nastanka. Od početka XVIII veka po odlasku Turaka iz Banata, ostala je u ruševinama. Osnova ove impozantne crkve kao i prostorni raspored karakterističan je za franjevačke crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno završeni prozori) upućuju na mogućnost da je građena krajem XII ili početkom XIII veka.


Planove za obnovu spomenika značajnog za istoriju pokrenuo je Mađarski nacionalni savet i realizuju uz značajnu podršku mađarske vlade, u saradnji sa institucijama za zaštitu spomenika i specijalistima obe zemlje.
O pokretu predsednika Mađarskog nacionalnog saveta, Džen ő Hajnal, razgovarali smo o ovome 4. februara 2021. godine u Újjvidék su gospodin Igor Mirović, gospodin Zoran Vapa, direktor, sa kolegama iz  Zavoda za zaštitu spomenika Vojvodine.


Predsednik Hajnal se obratio na kraju rečima: „Hvala vam na otvorenosti, odlučnosti, veštini saradnje vlada, razvoju resursa usmerenih na očuvanje i očuvanje neprocenjivog nasleđa.  Velike stvari mogu da se dese samo kao rezultat široke saradnje.“

 

Izvor : NS mađarske nacionalne manjine

Foto: NS mađarske nacionalne manjine
· ·