Obrazovanje na jezicima manjina

+100%-

 „Obrazovanje na jezicima nacinalnih manjina u Srbiji – mogućnost za implementaciju konceprta interkulturalnog obrazovanja”, bila je tema okruglog stola, koji je u Novom Pazaru 27. septembra organizovala Akademska inicijativa „Forum 10” uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Okrugli sto je deo serije takvih skupova, koji se organizuju s ciljem obezbeđivanja dijaloga relevantnih aktera u izabranim manjinskim zajednicama.

 

Ovo je bila prilika da se govori o problemima i izazovima  sa kojima se manjinske zajednice suočavaju u vezi sa ostvarivanjem prava na obrazovanje na maternjem, odnosno manjinskom jeziku, kao i za razmatranje konteksta mogućih budućih promena u obrazovnom sistemu Srbije.

 

„Govorimo o obrazovanju na bosanskom jeziku, o potencijalnim mogućnostima i prihvatljivim konceptima interkulturalnog obrazovanja koji su pre svega, u ovom trenutku vezani za manjinsku bošnjačku zajednicu u Sandžaku. Ovakve okrugle stolove organizovaćemo i za manjinske zajednice: albansku, bugarsku, romsku, mađarsku i vlašku“, izjavio je ispred Akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin.

 

Na ovom okruglom stolu predstavljena je i analiza koju je Akademska inicijativa Forum 10 radila prošle godine, a koja se odnosi na izazove i na mogućnosti kada je u pitanju implementacija obrazovanja na bosanskom jeziku u Sandžaku, kao i rezuultati koji se odnose na to šta roditelji, čija deca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, misle o konceptu takve nastave.

 

Potpredsednik BNV Esad Džudžo ističe da u Srbiji postoji nekoliko manjinskih zajednica koje su uspostavile nastavu na maternjem jeziku, te da je upravo interkulturalnost, bogatstvo jedne države.

 

„Mi pokušavamo danas da u razgovoru suočimo dve činjenice, a to je da su Bošnjaci nakon stotinu godina uspostavili svoj model nastave na bosanskom jeziku i da su škole u Sandžaku postale multietničke. S druge strane pokušavamo da taj koncep manjinskog obrazovanja opet suočimo sa nastavnim planom i programom na nivou Republike Srbije“, kazao je Džudžo.

 

Okrugli sto je deo projekta „Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma – ka afirmaciji koncepta interkulturalnog obrazovanja u manjinskim zajednicama”, koji Akademska inicijativa Forum 10 realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

 

Izvor: RTV Novi Pazar

Kategorije: Bošnjačka zajednica