Obrazovni programi za pripadnike češke manjine za 2017. godinu

+100%-

Obrazovni programi za pripadnike češke manjine za 2017. godinu

 

Obrazovni program i nastava češkog jezika i književnosti u inostranstvu za pripadnike češke nacionalne manjine sastavni su deo vladinog Programa podrške češke kulturne baštine.

 

Obrazovni programi – uslovi, termini

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

 

Stipendije su namenjene studentima pripadnicima češke manjine s prvenstvenom usmerenošću na sledeće smerove: češki jezik za strance, a zatim i u zavisnosti od kapaciteta pojedinačnih fakulteta i nivoa znanja jezika, predavanje češkog jezika i književnosti, istorija, etnologija, istorija umetnosti i teologija. Radi se uglavnom o smerovima koji su u vezi sa podrškom održavanja i razvoja znanja češkog jezika i književnosti. Godišnje se dodeljuje 15 dvosemestralnih (koje se mogu podeliti na 30 semestralnih) stipendija na odabranim državnim fakultetima u Republici Češkoj, a uslov je dobro poznavanje češkog jezika.

 

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju.

 

Termini za predaju prijava u Ambasadi su:

 

za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2017/2018. (od septembra 2017. do februara 2018) do 15. 3. 2017;

 

za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestru akademske godine 2017/2018. (od septembra 2017. do juna 2018) do 15. 3. 2017;

 

za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2017/2018. (od februara 2018. do juna 2018) do 15. 8. 2017.

 

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine

 

Termin kursa: 21. 7 – 18. 8. 2017.

 

Godišnje se dodeljuje 60 stipendija za učešće na četvoronedeljnom letnjem kursu, koji obuhvata nastavu i vanškolske aktivnosti sa akcentom na usvajanju osnova češkog jezika i upoznavanje čeških realija. Nastava se sastoji od ukupno 120 časova u grupama izdeljenim na osnovu nivoa poznavanja jezika. Učesnici na kraju dobijaju svedočanstvo o apsolviranju kursa. Donja starosna granica je 18 godina (učesnik mora napuniti 18 godina najkasnije na dan početka kursa). Gornja starosna granica nije utvrđena. Od udruženja češke manjine se očekuje mišljenje o učešću svakog kandidata pojedinačno i o očekivanoj smislenosti i efektivnosti primene stečenih znanja. Takođe postoji mogućnost uzeti učešće u kursu u kategoriji tzv. „samofinansirajućih“.

 

Aplikacioni formular možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijave je potrebno dostaviti Ambasadi najkasnije do 15. 3. 2017.

 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

 

Termin kursa: 28.8 – 8.9.2017.

 

Godišnje se dodeljuje 20 stipendija. Učesnici apsolviraju dvonedeljnu intenzivnu nastavu metodike sa ciljem usavršavanja i stabilizovanja forme predavanja češkog jezika. Sastavni deo kursa je i poseta stručnim radnim mestima koja su u vezi sa češkim jezikom i književnošću. Učesnicima se u potpunosti pokrivaju troškovi puta, smeštaja i ishrane. Putni troškovi su učesnicima pokriveni pod uslovom da je dolazak u cilju učešća na kursu realizovan najranije 2 nedelje pre početka kursa, a odlazak najkasnije 2 nedelje nakon završetka kursa.

 

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijavu je potrebno dostaviti Ambasadi najkasnije do 15. 3. 2017. Mišljenje udruženja češke manjine o prijavi svog člana mora da sadrži podršku i obrazloženje učešća u korist razvoja obrazovnih i kulturno-prosvetnih aktivnosti zajednice.