Obukom do znanja – kako „evropskim“ novcem rešiti „naše“ društvene probleme

+100%-

Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je u Beloj Crkvi od 25. do 27. aprila u saradnji Fonda Evropskih poslova Autonomne pokrajine Vojvodine i Nacionalnog saveta češke nacionalne zajednice.

 

Na trodnevnoj obuci polaznici su dobili priliku da steknu osnovne veštine pisanja projekata IPA programa prekogranične saradnje među zemljama, koje će im poslužiti kao polazište za dalje usavršavanje na ovu temu, sa ciljem da se formira način razmišljanja u smeru rešavanja društvenih problema sa kojima se polaznici svakodnevno susreću u svojoj sredini, što je detaljnije objasnila  jedna od predavača na obuci, stručna saradnica za evropske projekte Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Dejana Luković.

 

„Tokom obuke organizovan je i praktičan deo koji ima za cilj da pripremi polaznike za samostalno formiranje predloga projekta, da ih usmeri na razmišljanje o potencijalnim partnerskim institucijama i da ih nauči kako da pristupe izradi strukture projekta kroz pripremu logičke matrice i pripremu budžeta projekta, što će rezultirati projektnim idejama koje će za polaznike predstavljati značajno iskustvo“, izjavila je Lukovićeva, napominjući da je zadatak predavača i da se svakom pojedincu približi nov, projektni način razmišljanja.

 

Kako je svima dobro poznat problem nedostatka finansijskih sredstava za obezbeđivanje nesmetanog rada Nacionalnih saveta, pa tako i Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, saradnja sa Fondom je ostvarena i sa željom da se unapredi poslovanje Saveta. Prema rečima šefa Službe za komunikaciju sa nevladinim sektorom, lokalnim samoupravama i republičkim i pokrajinskim organima u Fondu „Evropski poslovi“, Milana Čežeka, usled saznanja o finansijskim problemima Saveta, saradnja je ostvarena kako bi se članovima Saveta objasnile mogućnosti apliciranja za značajna sredstva koja bi mogla biti povučena iz Evrope, a u cilju unapređivanja poslovanja Saveta. On je ovom prilikom izjavio da je ličnim angažmanom pokrenuo ideju o osnivanju Udruženja Čeha u Novom Sadu, te će bolji uslovi za rad Nacionalnog saveta svakako pomoći unapređivanju položaja češke manjine u Vojvodini.

 

Obuku je otvorio predsednik Nacionalnog saveta češke nacionalne zajednice, prof. dr. Jože Sivaček, a obuci su prisustvovali članovi Saveta sa teritorije Bele Crkve i okolnih mesta.

 

Ukupno 18 polaznika je podeljeno u tri grupe od kojih je svaka imala svoju temu: jedna je polazila od problema nedovoljne uključenosti dece češke nacionalne pripadnosti predškolskog i školskog uzrasta u kulturni i socijalno život sredine, drugi problem koji su polaznici prepoznali u svojoj sredini bio je nedostatak mreže kapaciteta za ponudu turističkih usluga i proizvoda za češke turiste na području Banata sa rumunske i srpske strane, a treći predlog projekta je usmeren na nedostatak kapaciteta za promovisanje stare češke kuhinje na teritoriji Banata.

 

Između ostalih novostečenih znanja, polaznici su se susreli sa terminologijom koja se koristi prilikom pisanja projekata IPA programa, učeći šta znače termini poput prioritetna osa, šta predstavlja opšti cilj projekta, a šta su specifični ciljevi, zatim su imali priliku da nauče kako da kroz drvo problema i drvo ciljeva testiraju svoju ideju, kako da pristupe pripremanju logičke matrice, koja laički rečeno predstavlja „projekat u malom“, odnosno sažeti prikaz celog projekta, i mnoga druga korisna znanja iz ove oblasti.

 

Nakon literarnog dela pisanja projekta, sve je najviše zanimao finansijski deo, odnosno budžetiranje, pa je treći dan obuke bio posvećen ovoj temi. Nakon teorijskog objašnjenja budžetiranja, pristupilo se zadacima na kojima su polaznici mogli da uvežbaju novostečena znanja i dobiju odgovore na svoja pitanja. Samostalni stručni saradnik u Fondu „Evropski poslovi“, Jano Puškar, vodio je ovaj deo obuke, navodeći tom prilikom da je budžetiranje projekata sastavni i veoma značajan deo svakog projekta.

 

„Eksterni izvori vannacionalnih finansiranja, kao što su IPA programi prekogranične saradnje, značajna su mogućnost finansiranja određenih redovnih aktivnosti ili projekata koje korisnici žele da realizuju“, rekao je Puškar, pohvaljujući rad grupe polaznika ovog kursa dodajući da je uvek zadovoljstvo predavača da rade u grupama koje su zainteresovane da se uključe u diskusiju.

 

Izvor: Nacionalni savet češke nacionalne manjine

 

Kategorije: Češka zajednica