Odgojno-obrazovni centar – moguće rješenje

+100%-

Odgojno-obrazovni centar – moguće rješenje

 

Nakon sedmomjesečnog rada stručnog tima za izradu, te četiri javne rasprave, na protekloj sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća usvojena je Strategija obrazovanja na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji za razdoblje od 2017. do 2021.

 

tema-strategija-1O strategijskim ciljevima, načinu njihove provedbe, te mogućim rješenjima do kojih su došli govori  koordinatorica tima, Jasna Vojnić.

 

Kao prvi strateški cilj navedeno je podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja rada na hrvatskome jeziku. Na koji način je planirano njegovo ostvarenje?

 

Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja na hrvatskom jeziku jeste prvi i najvažniji cilj Strategije i on podrazumijeva s jedne strane podizanje kvalitete i kompetenciju kadra u nastavi na hrvatskom jeziku, a s druge podizanje kvalitete procesa odgojnog i obrazovnog rada. Kada je riječ o podizanju kvalitete kadra u prvom redu se misli na podizanje jezičnih kompetencija kadra budući da je mali broj jezično stručnog kadra u nastavi na hrvatskom jeziku. Svega 30 posto odgojitelja, nastavnika i profesora ima razvijene jezične kompetencije u nastavi na hrvatskom jeziku. Podizanje jezične kompetencije planirano je kroz osnutak katedre za hrvatski jezik kao prvog prioriteta, zatim iznalaženje mogućnosti pohađanja posebnog kolegija na različitim fakultetima gdje će se moći usvojiti termini vezani za pojedinačne oblasti na hrvatskom jeziku kao i uspostavljanje sustava polaganja ispita poznavanja hrvatskog jezika. Jezične kompetencije kao i motivacija uposlenih u nastavi na hrvatskom jeziku će se također podizati sustavom stručnog usavršavanja, stručnim seminarima, stručnim aktivima, timovima, te organiziranjem dodjele priznanja uposlenima koji su ostvarili zapažene rezultate. Osim ovih zadataka potrebno je i akreditirati programe formalnog i neformalnog obrazovanja, te izraditi plan zadržavanja stručnjaka u državi. Izuzetno je važno pomoći mladima nakon stečene diplome da se zaposle i nađu svoje mjesto u zajednici.

 

Izvor: Hrvatska riječ