ODRŽAN DRUGI SASTANAK ZA IZRADU PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

ODRŽAN DRUGI SASTANAK ZA IZRADU PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

U Šapcu je, od 23. do 25. veljače (februara) 2022. godine, održan drugi sastanak Posebne radne skupine za izradu Prijedloga Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina na kojemu su sudjelovali predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, ministarstava i civilnog sektora Republike Srbije. U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji sastanku su prisustvovali predsjednica HNV-a Jasna Vojnić i međunarodni tajnik HNV-a Darko Baštovanović.

 

„Revizija Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina izuzetno je važan proces ne samo zbog činjenice da će se Republika Srbija narednih nekoliko godina morati ravnati prema njemu ukoliko želi pristupiti Europskoj uniji, nego i zbog činjenice da su veliki broj preporuka sadržanih u Četvrtom Mišljenju savjetodavnog odbora o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina potvrda da prethodni Akcijski plan većinom nije sadržavao aktivnosti koje rješavaju ključna pitanja nacionalnih manjina. Na to smo kontinuirano ukazivali, no, vjerujem kako stručnjaci koji sada rade njegovu reviziju i navode Srbiju na europski put ovu novu priliku neće propustiti.“, izjavila je predsjednica HNV-a Jasna Vojnić.

 

Ured HNV-a zajedno s Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini imao je nekoliko pripremnih sastanaka prije trodnevnog susreta u Šapcu na kojima su detaljno analizirani ciljevi, aktivnosti i indikatori starog Akcijskog plana te, na osnovi analize trenutnog položaja hrvatske zajednice u Republici Srbiji, formulirani vlastiti prijedlozi i sugestije. „Većina aktivnosti je u ovih triju dana ušla u radnu verziju dokumenta, no, oni će biti poslani na daljnja mišljenja i doradu nadležnim ministarstvima. Do usvajanje konačne verzije, predstoji nam još nekoliko etapa obrane, zastupanja i argumentiranja postavljenih zahtjeva.“, zaključuje Vojnić.


Akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina strateški je dokument u okviru pregovaračkog Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava). Postavlja niz aktivnosti i indikatora uz pomoć kojih se prate stvarni pomaci u području napredovanja države na putu pristupanja Europskoj uniji. Dokument ima ukupno 11 poglavlja: Osobni statusni položaj, Zabrana diskriminacije, Područje kulture i medija, Sloboda vjeroispovijesti, Uporaba jezika i pisma, Obrazovanje, Demokratska participacija, Odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnim sektorima i javnim poduzećima, Nacionalna vijeća nacionalnih manjina, Ekonomski položaj pripadnika manjinskih zajednica i Međunarodna suradnja.

 

 

Izvor: HNV
Foto: HNV