Održan ris u Ljutovu

+100%-

Održan ris u Ljutovu

 

U organizaciji UG “Bunjevci Ljutovo” iz Ljutova, 2. jula održan je običaj košenja žita – ris na njivi Ivana Lebovića iz Ljutova na „Bećar ataru”, di se sa ovom manifestacijom nastavlja obilužavanje nacionalnog praznika „Dan dužijance 2017.”

 

Ris je kadgod bio težak i zdravo cinjen poso. On je obizbiđivo kruv na astalu za cilu familiju tokom cile godine. Završetak risa se slavio i iz njeg je nastala Dužijanca, zafala Bogu za novo žito i kruv od njega.

 

– Treći put zaredom UG “Bunjevci Ljutovo” iz Ljutova je održalo ris, a cilj je bio pridstavit kako se kadgod radio ris i šta je sve prithodilo ovom veoma teškom poslu i kako su se na kraju završenog risa zafaljivalo Bogu za dobar rod – kazo nam je Pere Ivković, pridsidnik UG “Bunjevci Ljutovo” iz Ljutova.

 

Prilikom prikazivanja ovog običaja imalo se prilike vidit i risarski ručak, pletenje uža, krstine i koje su poslove tokom risa radile žene a šta muška čeljad.

 

Izvor: Bunjevci