Održan sastanak Komiteta ljudske dimenzije OEBS-a

+100%-

Održan sastanak Komiteta ljudske dimenzije OEBS-a

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Jasna Plavšić, rukovodilac Grupe za antidiskriminacionu politiku i Vladimir Šoć, Nacionalna kontakt-osoba za borbu protiv zločina iz mržnje, učestvovali su radu OEBS Komiteta ljudske dimenzije, koji je održan u Beču, 10. maja 2016. godine.

 

Tema sastanka Komiteta bila je „Tolerancija i nediskriminacija“, a predstavnici Republike Srbije su imali izlaganje na temu „Razvoj tolerancije i nediskriminacije: Postignuća i izazovi u Republici Srbiji“. Fokus izlaganja bio je na predstavljanju Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i pripadajućeg Akcionog plana za njenu primenu za period 2014 – 2018. godine, kao i na predstavljanju nadležnosti i aktivnosti Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana.

 

Tokom svog izlaganja predstavnici Kancelarije su takođe govorili i o položaju pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. godine, njihovo obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i obezbeđivanje adekvatnog stanovanja.

 

Imajući u vidu da je u sastavu delegacije Republike Srbije bila i Nacionalna kontakt-osoba za borbu protiv zločina iz mržnje, prilikom predstavljanja aktivnosti i dostignuća Kancelarije za ljudska i manjinska prava, članovi Komiteta ljudske dimenzije OEBS-a su obavešteni i o aktuelnim dešavanjima na polju smanjenja kriminaliteta mržnje u našoj zemlji sa posebnim osvrtom na obuke za nosioce pravosudnih funkija o ovoj problematici.

 

komitet ljudske dimenzije bec maj 2016

 

Komitet je pohvalio napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba koje su izložene diskriminaciji u našoj zemlji i pripadnika romske nacionalne manjine, kao i na polju borbe protiv zločina iz mržnje.

 

Kategorije: Arhiva, Kratke Vesti