ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog, uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, organizovalo je sastanak Radne grupe za izradu Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.Sastanak radne grupe održan je 23 – 25. februara 2022. godine u Šapcu. Sastanku radne grupe prisustvovali su predstavnici i predstavnice relevantnih državnih organa, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnici/e nacionalnih saveta nacionalnih manjina.


U toku sastanka Radne grupe, svi relevantni partneri pokazali su vidljivu spremnost da prilikom izrade Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina uzmu u obzir najnoviji izveštaj Evropske komisije o Srbiji, IV mišljenje Savetodavnog komiteta o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, kao i ex-post analizu sprovođenja Akcionog plana za nacionalne manjine koju je pripremio Savet Evrope u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope.


Sastanak Radne grupe i izrada Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina su organizovani u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.


 

 

Izvor: MINLJPDD

Foto: MINLJPDD