ODRŽAN SASTANAK STRUČNOG TIMA ZA OBRAZOVANJE NACIONALNOG SAVETA VLAHA

+100%-

ODRŽAN SASTANAK STRUČNOG TIMA ZA OBRAZOVANJE NACIONALNOG SAVETA VLAHA

Početkom aprila 2021. godine održan je sastanak Stručnog Tima Nacionalnog Saveta Vlaha Srbije za obrazovanje usedištu Saveta u Petrovcu na Mlavi.


Teme sastanka su bile podnošenje izveštaja o dosadašnjem radu Tima i plan rada u oblasti obrazovanja za naredni period sa posebnim osvrtom na predmet “Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture” za sve razrede osnovne škole.


Sastanku su prisustvovali predsednik Saveta Novica Janošević, predsednik IO Saveta Radiša Dragojević, Miletić Mihajlović predsednik Odbora za obrazovanje, Bojan Modrlanović, sekretar Saveta, Tanja Dražilović koja je proglašena za “naj ženu” 2020. godine u oblasti humanitarnog rada, Danijela Perčić prosvetni radnik, dr Nemanja Ispirović, Rozica Dragojlović prosvetni radnik i Nešica Paunović prosvetni radnik i predavači vlaškog govora sa elementima nacionalne kulture.


Poverene nadležnosti Nacionalnog Saveta su u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.

 

Izvor: Nacionalni savet Vlaha

Foto: Nacionalni savet Vlaha