ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PROSVETE

+100%-

ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PROSVETE

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća održali su 2. marta 2020. godine sastanak u Ministarstvu prosvjete sa državnim sekretarom, pomoćnikom ministra i načelnikom prosvjetne inspekcije u cilju prevazilaženja problema nastalog u vezi sa izborom direktora u OŠ „Avdo Međedović“, koja je proglašena za ustanovu od posebnog značaja za Bošnjake.

 

U razgovoru su otklonjene sve dileme koje se tiču regularnosti i zakonitosti sprovedenog konkursa za izbor direktora u toj školi. Predstavnici Vijeća su zatražili da se ispoštuju rezultati konkursa u zakonom predviđenom roku.

 

Predstavnici ministarstva su na sastanku upoznati da je Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo postupke kod Upravnog suda, Zaštitnika građana i Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti sa ciljem da se zaštite Ustavom i zakonom zagarantovana prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku i pismu.

 

Ukoliko nadležne državne institucije ne stanu u zaštitu Ustava i zakona, Bošnjačko nacionalno vijeće će razmotriti modalitete izlaska iz obrazovnog sistema Republike Srbije sa ciljem da zaštiti bošnjačku djecu od asimilacije i pokušaja politizacije obrazovnih institucija.

 

Izvor: BNV