Održan seminar iz bošnjačke književnosti i metodike

+100%-

Održan seminar iz bošnjačke književnosti i metodike

 

U okviru obilježavanja 21. februara – Dana školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku, Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je stručne seminare namijenjene profesorima i nastavnicima bosanskog jezika kao i za učitelje i vaspitače sandžačkih škola.

 

Angažovani predavači, prof. dr. Sanjin Kodrić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, profesorica književnosti na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, radili su sa prisutnima na temama „Književnohistorijske i poetičke osobenosti novije bošnjačke književnosti“ i „Metodika književnosti u predškolskom odgoju“.

 

Nakon uspješno završenog stručnog seminara prisutni će dobiti uvjerenje o savladanom programu stručnog usavršavanja koje mogu upotrebiti u ustanovi.

 

Prisutnima se, na samom početku seminara, obratio predsjednik Izvršnog odbora Vijeća prof. dr. Hasim Mekić, koji im je zaželio dobrodošlicu te izrazio zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti nastavnika i profesora bosanskog jezika za učešće na ovakvim seminarima.

 

Izvor: BNV