Održana prva sednica Upravnog odbora projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“

+100%-

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović otvorila je u četvrtak, 27. juna, prvu sednicu Upravnog odbora projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“.

 

Paunović je tom prilikom istakla da je cilj pomenutog projekta jačanje kapaciteta zainteresovanih učesnika za zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina i LGBTI osoba i borbu protiv govora mržnje.

 

Projekat se odnosi, kako je objasnila, i na usklađivanje zakonodavnog okvira Srbije sa standardima Saveta Evrope (SE) i sa preporukama njegovih tela za monitoring u vezi sa borbom protiv svih oblika diskriminacije.

 

Ona je navela da su na sastanku dogovorene aktivnosti za naredni trogodišnji period trajanja projekta, koji treba da doprinese jačanju implementacije relevantnih sektorskih politika i zakona, podrži i osnaži kapacitet centralnih vlasti, lokalnih samouprava, saveta za međunacionalne odnose i tela nadležnih za ravnopravnost. Prema njenim rečima, cilj je da se omogući prikupljanje i analiza podataka o diskriminaciji prema nacionalnim manjinama i ostalim osetljivim društvenim grupama.

 

Direktorka Kancelarije je ukazala na to da će projekat imati regionalnu dimenziju i da će težiti jačanju saradnje i postizanju sinergije tela za ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana i/ili nacionalnih institucija za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije i protiv korišćenja govora mržnje na regionalnom nivou. Projekat će u svim fazama primene imati rodno osetljiv pristup, pri čemu će posebno težište biti stavljeno na manjinske grupe, objasnila je Paunović, koja je i predsednica Upravnog odbora pomenutog projekta.

 

Ona je rekla da će biti naglašene rodno osetljive potrebe u kontekstu početne procene i izveštaja o slučajevima diskriminacije, a u svim fazama implementacije projekta fokus će biti na uvođenju rodne perspektive.

 

Paunović je najavila da će projektom biti poslata poruka da je, bez obzira na razlike, potrebno da se poštujemo, razumemo, podržavamo i promovišemo različitosti. Prema njenim rečima, SE i Evropska unija pružaju značajnu podršku zaštiti i promociji prava nacionalnih manjina u Srbiji, kao i ostalih osetljivih društvenih grupa, jer je to, ne samo korisno za čitavo društvo, već i značajno doprinosi procesu evropskih integracija naše zemlje.

 

SE sprovodi ovaj projekat u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom pravde, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnikom građana.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kategorije: Sedam dana, Top vesti