ODRŽANA SEDNICA KOORDINACIJE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

ODRŽANA SEDNICA KOORDINACIJE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Predsedavajući Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji i predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, BorčeVeličkovski, zakazao je onlajn sednicu Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sednici je prisustvovala predsednica Nacionalnog savetačeške nacionalne manjine, Ljiljana Stehlik. Sednica je održana u utorak, 29. juna.2021. godine na onlajn platformi Zoom.
Razmatran je sledeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o imenovanju predstavnika Koordinacije za učešće u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnom informisanju i medijima;

2. Donošenje odluke o izboru predstavnika Koordinacije za članove Nacionalnog saveta za kulturu Republike Srbije;

 

 

 

Izvor: savetceha.rs

Foto: savetceha.rs