Održana šesta sednica Saveta za praćenje UN preporuka

+100%-

Otvarajući šestu sednicu Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava, predsednica Saveta Suzana Paunović je istakla da Savet u punom kapacitetu nastavlja da kontinuirano prati sprovođenje obaveza koje je naša država preuzela u oblasti zaštite i unapređenja stanja ljudskih prava prema UN.

 

Članovi Saveta su u prisustvu nezavisnih državnih organa, udruženja građana i međunarodnih organizacija razmatrali sprovedene aktivnosti od poslednje sednice Saveta, kao i obaveze koje treba sprovesti u narednom periodu kada je u pitanju sprovođenje preporuka Ujedinjenih nacija.

 

Posebna pažnja posvećena je izveštavanju za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda kroz koji je Srbija prošla 24. januara 2018. godine u Ženevi.

 

Paunovićeva, koja je predvodila državnu delegaciju, je upoznala članove Saveta da je naša država najvažnijem telu UN u oblasti ljudskih prava predstavila četvorogogodišnje napore kako u pogledu zakonodavnog okvira, jačanja institucionalnih kapaciteta, tako i ispunjavanju preporuka iz prethodnog ciklusa.

 

Države članice UN su pohvalile inkluzivan i transparentan proces izrade državnog izveštaja za UPR, koji je uključio pored državnih organa i organizavcije civilnog društva, nezavisna tela i međunarodne organizacije.

 

Ona je ukazala da je posebno važno što su države članice UN prepoznale kao napredak u praćenju stanja ljudskih prava osnivanje ovog Saveta, ističući da je Srbija jedina zemlja u regionu koja na sistematski način prati primenu preporuka UN u oblasti ljudskih prava. Objasnila je da je u procesu razmatranja izveštaja RS za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda učestvovalo je 74 zemalja članica UN, koje su postavljale pitanja delegaciji i davale preporuke tokom interaktivnog dijaloga.

 

Srbija je od država članica UN dobila 190 preporuka, od kojih je delegacija Republika Srbije na licu mesta prihvatila 74, a za preostalih 116 preporuka delegacija Republike Srbije se obavezala da će Savetu za ljudska prava dostaviti naknadno pisano izjašnjenje, precizirla je Paunović.

 

Ona je obavestila članove Saveta da je je po povratku u Beograd delegacija Srbije pristupila na odgovoran način razmatranju dobijenih preporuka i da je timskim radom svih resora u Vladi došlo do usaglašavnja odgovora u vezi sa statusom  preporuka koji treba da bude dostavljen Ujedinjenim nacijama.

 

Svi učesnici su se složili da je Savet najbolja platforma za dijalog sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima, kako bi se čula različita mišljenja i unapredio proces praćenja i sprovođenja preporuka Ujedinjenih nacija.

 

Sednici Saveta su pored članova prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva, nezavisnih državnih organa i međunarodnih organizacija.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjiska prava

Kategorije: Izdvajamo