Okrugli sto o službenoj upotrebi manjinskih jezika i pisama

+100%-

Na okruglom stolu u Bujanovcu predstavljene su novine koje se odnose na službenu upotrebu manjinskih jezika i pisama u lokalnim samoupravama.

 

O pravima pripadnika nacionalnih manjina u oblasti službene upotrebe jezika i pisma govorili su pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić i državni sekretar u ministarstvu Ivan Bošnjak.

 

Bošnjak je istakao da će se unapređenje prava najbolje ostvariti kroz punu primenu pozitivnopravnih propisa, unapređenje administrativnih i ljudskih kapaciteta, odnosno kroz razvoj jezičkih kompetencija i primenu savremenih informacionih tehnologija.

 

„Što se više vodi dijalog, to ćemo lakše prevazići razlike, u zajedničkom interesu“, izjavio je Bošnjak.

 

Ivana Antić je upoznala prisutne sa novinama u zakonodavnom okviru u oblasti službene upotrebe jezika i pisma.

 

Ovo je treći od pet planiranih okruglih stolova na temu službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave, a do sada su održani u Somboru i Medveđi. U okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ plan je da okrugli stolovi budu organizovani i u Bosilegradu i Vranju.

 

Izvor: MDULS

Kategorije: Sedam dana, Top vesti