Opštine i gradovi izveštavaju o AP za manjine

+100%-

Opštine i gradovi izveštavaju o AP za manjine

 

Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Trećeg izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za prvi kvartal 2017. godine, direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović istakla je da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije nastavila sa unapređivanjem sistema izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za manjine.

 

Po prvi put su u proces izveštavanja uključene jedinice lokalne samouprave i saveti za međunacionalne odnose. Upitnici su poslati na 76 adresa lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose. Informacije o aktivnostima je dostavilo 16 lokalnih samouprava i 6 saveta za međunacionalne odnose, zaključila je Paunović.

 

Prema njenim rečima, 65% dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period je realizovano ili se uspešno realizuje, čime se stvara jasna slika o sprovođenju aktivnosti svakog pojedinačnog nosioca i njegov doprinos u realizaciji aktivnosti.

 

Kako navodi Paunović, u narednom periodu i dalje će se unapređivati sistem praćenja  i izveštavanja kroz dodatne obuke koje će se sprovoditi kako za zaposlene u državnim organima, tako i za jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

 

Osvrćući se na prethodni ciklus izveštavanja, a u cilju praćenja ovog značajnog dokumenta, Paunović je istakla da su prvi i drugi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana razmatrani na sednici Saveta za nacionalne manjine Vlade.

 

Predsednik skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović je istakao da nijedna zemlja u postupku pridruživanja EU nije imala poseban Akcioni plan za manjine, a Srbija ima i AP za Rome i Romkinje. To pokazuje spremnost Vlade i društva da se i dalje radi na unapređenju položaja manjina u Srbiji.

 

Ivana Antić, pomoćnik ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je ocenila da je veoma važno što se u postupku pridruživanja EU unapredio dijalog države sa nacionalnim savetima, međunarodnim i nevladinim organizacijama, kao i nezavisnim telima. Usvojena je prioritetna oblast finansiranja u ovoj godini, a to je informisanje, u iznosu od 1,8 miliona dinara, navela je Antić.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija,narodni poslanici i poslanice,predstavnici međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i predstavnici medija.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Arhiva, Sedam dana