PANEL DISKUSIJA „POZORIŠTE U DOBA KORONE“

+100%-

PANEL DISKUSIJA „POZORIŠTE U DOBA KORONE“

Dana 28. aprila 2021. u pozorišnoj sali SKUD-a ,,Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi održana je panel diskusija pod nazivom ,,Pozorište u doba Korone“. Organizovali su je: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i SKUD-a ,,Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi. Prisustvovali su i predstavnici slovačkih amaterskih pozorišta, udruženja i škola, odnosno svi oni koji se aktivno bave pozorištem ili su zainteresovani za ovaj segment kulture. Pohvalno je što su bili prisutni i u diskusiji učestvovali predstavnici čak desetak slovačkih vojvođanskih sredina – Bingule, Boljevaca, Kovačice, Janošika, Kisača, Novog Sada, Stare Pazove, Kulpina, Pivnica, Gložana i Bačkog Petrovca – iz Slovačkog vojvođanskog pozorišta. Prisutne je pozdravila Ana Čapeljova, predsednica Odbora za kulturu NSSNM, takođe direktor ZKVS Vladimir Francisti, a učestvovala je i predsednica NSSNM Ljibuška Lakatoš. Temi ovog događaja se posvetio dugogodišnji pozorišni umetnik iz Stare Pazove Aleksandar Bako a moderator je bio Ladislav Čanji iz ZKVS.Aleksandar Bako predložio je nekoliko modela za organizaciju ovogodišnjih pozorišnih smotri – dečije ,,3džĐ“ i za odrasle – ,,Pozorišne lovorike“. Od ponuđenih opcija, klasični model organizacije smotri se u diskusiji iskristalisao kao najprihvatljiviji, odnosno nije pordžana onlajn organizacija ovih smotri – festivala. Kada je reč o terminima smotri takođe se pokazao kao najodgovarajući jesenji termin, sa verovatnoćom da će se obe smotre održati zajedno.

 

 

Govorilo se o značaju obrazovanja naših reditelja i glumaca, o pomoći stručnjaka i o posetama manjim sredinama, o udruživanju nekoliko pozorišta, jer u pojedinim sredinama nedostaje glumaca, takođe o trajnom rešenju finansijske podrške za amaterska pozorišta, o takmičenjima u pisanju originalnih pozorišnih tekstova za decu i odrasle, koje će uskoro objaviti NSSNM i bilo je još mnogo sličnih kreativnih i podsticajnih stvari. Jednom rečju, proistaklo je mnogo inspirativnih ideja i, pre svega, sa ovog događaja je poslat signal da će se pozorište i dalje održavati i u periodu korone.

 

 

Izvor: NSSNM

Foto: NSSNM