Paunović: Borba protiv diskriminacije obaveza celog društva

+100%-

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović poručila je da Vlada posvećeno radi na sprovođenju preporuka Komiteta UN za ukidanje rasne diskriminacije, u skladu sa obavezama preuzetim ratifikacijom Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

 

Paunović je povodom obeležavanja 21. marta – Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije ukazala na to da je naša država u decembru 2018. godine podnela Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije izveštaj o jednogodišnjoj primeni prioritetnih preporuka. Prema njenim rečima, u pitanju su preporuke 16 i 17 usmerene na krivična dela učinjena iz mržnje, i u ovom izveštaju posebno je istaknut značaj prve presude koja je izrečena po ovom osnovu.

 

Ona je podsetila na to da je, u oktobru prošle godine, sud prilikom izricanja presude i odmeravanja kazne u slučaju nasilja u porodici, kao posebnu otežavajuću okolnost naveo motiv mržnje zbog seksualne orijentacije oštećenog.

 

Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva, u našoj državi su u toku još četiri postupka za krivična dela izvršena iz mržnje i to zbog rodnog identiteta, etničke pripadnosti i seksualne orijentacije, precizirala je Paunović.

 

Ona je napomenula da je prva pravosnažno osuđujuća presuda u ovoj oblasti od značaja ne samo za zaštitu prava LGBT osoba, već i ostalih osetljivih društvenih grupa, i izrazila uverenje da će ona uticati na dalju sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima. Paunović je istakla da je Vlada Srbije prvi put uspostavila mehanizam za praćenje sprovođenja svih preporuka dobijenih od  UN, očekujući da će to dati značajan doprinos u sprovođenju svih preuzetih međunarodnih obaveza, ali pre svega boljem ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

 

Brojne aktivnosti Vlade, civilnog društva, nezavisnih tela i medija doprinele su podizanju svesti građana, ali i boljoj primeni antidiskriminacionog zakonodavstva, podvukla je Paunović. Međutim, ona je upozorila na to da je, iako u našem društvu nema sistemske rasne diskriminacije, i dalje prisutna distanca prema Romima i Romkinjama.

 

Nastojaćemo da u narednom periodu sve aktivnosti u oblasti borbe protiv diskriminacije budu dovoljno jasne i još dostupnije kako pripadnicima romske manjine, tako i ostalim građanima Srbije, rekla je Paunović, dodajući da su stereotipi i nedovoljno znanja pogodno tlo za diskriminaciju.

 

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije proglasile su Ujedinjene nacije 1966. godine, a obeležavanje ovog dana ima za cilj podsećanje na to da se borimo protiv rasne diskriminacije i to svuda i čitave godine, navela je Paunović.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije

Kategorije: Izdvajamo