Paunović: Da uvažimo i poštujemo različitosti

+100%-

Paunović: Da uvažimo i poštujemo različitosti

16. novembra 2009. godine, države članice Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) usvojile su Deklaraciju o principima tolerancije i taj dan obeležava se širom sveta kao Dan tolerancije.

 

– Međunarodni dan tolerancije obeležavamo danas i mi u Srbiji kako bismo se svi zajedno podsetili da ljudska prava i jednakost među ljudima nisu mogući bez tolerancije, bez naše spremnosti da uvažimo i poštujemo različitosti među ljudima. Potrebno je da svakom pojedincu, bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost, veru, pol, invaliditet, socijalni status, seksualnu orjentaciju ili bilo koje drugo lično svojstvo omogućimo da ravnopravno sa drugima uživa sva ljudska prava i slobode koja Ustav i zakoni Srbije garantuje ljudima, izjavila je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

 

Paunović je ocenila da današnji dan tolerancije svet obeležava užasnut bezumnim terorističkim činom u slobodarskom Parizu, koji je svetu podario tri ključne reči na kojima se temelji budućnost civilizacije – a to su sloboda, jednakost i bratstvo. U tom otvorenom gradu koji baštini ideju slobode i jednakosti, sile zla, bezumlja i mržnje pokazale su svoje pravo lice. Budućnost će zavisiti od spremnosti sveta da ove sile zauvek budu pobeđene.

 

Svet mora pronaći načina da pruži novu šansu dijalogu, kulturi mira i nenasilja i stvori uslove za razvoj i prosperitet svih država, naroda i etničkih zajednica. Srbija je tome iskreno posvećena i svojom međunarodnom i regionalnom politikom tome daje veliki doprinos, poručila je Paunović.

 

Prema njenim rečima, možemo zaista biti zadovoljni time koliko smo poslednjih godina uradili na planu uspostavljanja pravnih i institucionalnih mehanizama za razvoj otvorenog, demokratskog i tolerantnog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava, društva koje svima pruža jednaka prava i jednake mogućnosti.

 

Netolerancija i diskriminacija su pojave sa kojom se suočavaju sve države sveta. Raširene su i u najrazvijenijim demokratskim društvima, čija iskustva koristimo u borbi protiv diskriminacije.

 

– To potvrđuje da rad na suzbijanju diskriminacije nije ni lak ni jednostavan, već zahteva potpunu posvećenost i istrajnost. Uspešna borba protiv diskriminacije podrazumeva uključivanje svih društvenih aktera, državnih organa, orgala lokalne samouprave, institucija, medija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, zaključila je Paunović.

 

Ja vas pozivam da se zajedno, još odlučnije i uspešnije, uhvatimo u koštac sa netolerancijom i diskriminacijom, da ove pojave iskorenimo i izgradimo društvo sa ljudskim likom, u kojem su ljudsko dostojanstvo i jednakost među ljudima neprikosnovene društvene vrednosti koje kao društvo svesno prihvatamo jer bez njih nema mira, stabilnosti i napretka, rekla je Paunović.