Paunović: Kontinuirano i dosledno sprovodimo mere kojima unapređujemo manjinska prava

+100%-

Srbija kontinuirano radi na unapređenju položaja pripadnika svih nacionalnih manjina koje žive u našoj zemlji, a brojne aktivnosti Vlade i drugih institucija, medija, organizacija civilnog društva doprinele su podizanju svesti građana o pravima i obavezama pripadnika nacionalnih manjina, istakla je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije prilikom predstavljanja Jedanaestog po redu izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Prema rečima Paunović, za Jedanaesti izveštaj od 77 nosioca aktivnosti 61 je dostavilo svoje priloge, što čini 79% odziva.

 

Ona je dodala da je 50 jedinica lokalnih samouprava dostavilo svoje priloge i da je u izveštavanju učestvovalo i 12 saveta za međunacionalne odnose. Podaci koje dobijamo od lokalnih samouprava doprinose jasnijoj slici koju izveštaji predstavljaju, jer one najbolje poznaju potrebe i izazove sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina na lokalu, ocenila je Paunović.

 

Paunović je navela da skoro polovina nacionalnih saveta nije dostavila svoje priloge o dospelim aktivnostima za ovaj izveštajni ciklus i da ovaj segment mora biti unapređen. Ona je pozvala nacionalne savete da se aktivno uključe u proces izveštavanja što podrazumeva njihovu obavezu u pogledu dostavljanja priloga za izveštaje.

 

Jedanaesti ciklus izveštavanja otpočeo je 1. i trajao do 22. marta 2019. godine i obuhvatio aktivnosti u periodu od januara do kraja marta ove godine.

 

Paunović je navela da je do sada izrađeno i javno predstavljeno deset izveštaja o sprovođenju ovog strateškog dokumenta, da je dostavljeno ukupno 1013 priloga, i da je 73% aktivnosti iz Akcionog plana u potpunosti realizovano ili se kontinuirano realizuje zaključno sa ovim izveštajem, precizirala je Paunović.

 

Predstavljanju izveštaja prisustvovali su predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih i pokrajinskih organa i institucija, Narodne skupštine, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kategorije: Sedam dana, Top vesti